คณะกรรมการนักเรียน 2561

 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
ปี 2561

 

   
   
    นายกฤษฎา ยศคำลือ    
    ประธานนักเรียน    

 

 
 
นายขันติ  ขัติยะ   นายเสกสรรค์  ประทุมทอง   นายศิลาดล   โต้ตอบ
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

 
 
 
นางสาวจุฬารัชต์  โคตรวังอวน   นางสาวขวัญดารา  บรรผนึก   นางสาวอุทุมพร  พานเชียงแสน
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

 
 
 
นางสาวมนต์ญดา  สิมพานดง   เด็กหญิงรัตนาพร  คันทะนาด   เด็กหญิงธิดารัตน์  ธุลี
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

 
 
 
เด็กหญิงธนธรณ์  บรรผนึก   เด็กหญิงธนกรณ์  บรรผนึก   เด็กชายรัฐภูมิ  กันพร้อม
กรรมการ   กรรมการ   กรรมการ

 
       
เด็กชายพงศกร  พานิชนาวา       เด็กชายภูริภัทร  จันทร์ลาย
กรรมการ       กรรมการ

 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับนักเรียน (ป.ป.ช. สพฐ. น้อย)

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 เด็กชายกฤษฎา ยศคำลือ ประธาน
2 เด็กชายขันติ ขัติยะ รองประธาน
3 นางสาวธัญชนก ไชยวงคต กรรมการ
4 เด็กหญิงจุฬารัตน์ โคตรวังอวน กรรมการ
5 เด็กชายศิลากดล โต้ตอบ กรรมการ
6 เด็กชายวัชระ นวกวงค์ กรรมการ
7 เด็กชายภูมิพงษ์ กาดม กรรมการ
8 เด็กหญิงอุทุมพร พานเชียงแสน กรรมการ
9 เด็กหญิงธนธรณ์ บรรผนึก กรรมการ
10 นางสาวปริญญา คันทะนาด กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 กันยายน 2563 13.25 น. เปิดอ่าน: 118 ครั้ง ไอพี:: 1.4.184.133 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ผลการเรียน [12 พฤษภาคม 2564 16.11 น.] [อ่าน 3 ครั้ง]
ข่าว [24 กันยายน 2563 21.26 น.] [อ่าน 95 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | เพียงตะวัน [19 กันยายน 2563 14.06 น.] [อ่าน 85 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | ชุติปภา [19 กันยายน 2563 13.54 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ฝ่ายกิจการนักเรียน | สุภาพร [19 กันยายน 2563 13.52 น.] [อ่าน 53 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]