ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก <ยินดีต้อนรับ> ท่าน ดร.วสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 และคณะผู้ติดตาม <ได

โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก   <ยินดีต้อนรับ> ท่าน  ดร.วสันต์  นาวเหนียว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1  และคณะผู้ติดตาม  <ได้มาติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามนโยบายและจุดเน้น  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยยึดโรงเป็นฐาน (SBM) เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ>   ปีงบประมาณ 2558    โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากได้วางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์นักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาฯ  โดยใช้ข้อมูลจากจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และการสอบ  O-NET,NT  รวมทั้งผลการประเมินทุกชั้นของโรงเรียนในปีการศึกษา 2557  ที่ผ่านมากำหนดเป็นแผน/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ  ไว้ในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้แนวทางการพัฒนา  ค่านิยม  12 ประการ  การพัฒนาเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงระดับต่างๆ   การนิเทศภายใน  การประกันคุณภาพภายใน   การลดอัตราการอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้  การพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายจุดเน้น การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ  การเร่งรัดพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเพื่อเพิ่มผมสัมฤทธิ์  และยังได้เดิมชมสภาพแวดล้อมรอบๆ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558  (สุดาพร กริดรัมย์  ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2558 11.48 น. เปิดอ่าน: 353 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.158 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [18 มกราคม 2559 10.04 น.] [อ่าน 1454 ครั้ง]
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายและจุดเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพ [20 สิงหาคม 2558 11.48 น.] [อ่าน 353 ครั้ง]
อบรมBBL: Brain - besed Learning [08 กรกฎาคม 2558 09.44 น.] [อ่าน 420 ครั้ง]
อบรมโครงการ “ป.ป.ช. สพฐ. น้อย " [17 มิถุนายน 2558 08.12 น.] [อ่าน 720 ครั้ง]
ประชุมสัมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างวินัยทางการเงิน [11 กุมภาพันธ์ 2558 13.32 น.] [อ่าน 436 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]