O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

  ไฟล์ประกอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 กรอบนโยบายโครงการประชารัฐด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผู้นำ
ส่วนที่ 4 แผนงานการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษา 10 ด้าน (Strategic Transformation)
1-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2-โครงการห้องสมุดมีชีวิต
3-โครงการโรงเรียนคุณธรรม
4-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
5-โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
6-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
7-โครงการสัมพันธ์ชุมชน
8-โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9-โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและระบบควบคุมภายใน
10-โครงการพัฒนาบุคลากร
11-โครงการซ่อมแซมและจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 25 กันยายน 2563 12.12 น. เปิดอ่าน: 38 ครั้ง ไอพี:: 210.86.164.154 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O3อำนาจหน้าที่ [25 กันยายน 2563 14.48 น.] [อ่าน 36 ครั้ง]
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [25 กันยายน 2563 12.52 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 [25 กันยายน 2563 12.12 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]