O9 : Social Network
Social Network
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-502218093521407
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2563 11.08 น. เปิดอ่าน: 10 ครั้ง ไอพี:: 182.52.86.18 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [28 กันยายน 2563 13.20 น.] [อ่าน 57 ครั้ง]
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [28 กันยายน 2563 13.19 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน [28 กันยายน 2563 13.18 น.] [อ่าน 46 ครั้ง]
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [28 กันยายน 2563 13.16 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [28 กันยายน 2563 13.13 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]