โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง
เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
-----------------------------------------------------
ตามที่โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอกปฐมวัย และได้ดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐ มวัย ในวันที่
๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑.นางสาวลลิตา พรหมมา
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว ทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทับร้างพร้อมเอกสารต้นฉบับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 กันยายน 2563 17.13 น. เปิดอ่าน: 70 ครั้ง ไอพี:: 110.171.48.109 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านทับร้าง [10 มิถุนายน 2564 16.09 น.] [อ่าน 24 ครั้ง]
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 [09 มิถุนายน 2564 13.36 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [26 เมษายน 2564 19.49 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส [12 มกราคม 2564 09.18 น.] [อ่าน 70 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [04 มกราคม 2564 09.46 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]