โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่ก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม โรงเรียนไทยร

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและนำสู่การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกำพล วัชรพล อาคาร 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยเชิญ นางสราวดี  เพ็งศรีโคตร และ นางสาวอุ่นใจ  เทศสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และมีผู้บริหาร คณะครู จำนวน 10 คน จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ และโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง มาเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 15.35 น. เปิดอ่าน: 46 ครั้ง ไอพี:: 182.53.201.13 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการสานฝันปันดนตรีรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ [18 ธันวาคม 2563 14.31 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม [15 ธันวาคม 2563 16.04 น.] [อ่าน 6 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [14 ธันวาคม 2563 14.38 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ [05 ธันวาคม 2563 12.03 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เข้าร่วมงานเทหล่อองค์ปฐมพระทันใจ [17 พฤศจิกายน 2563 10.17 น.] [อ่าน 19 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]