โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนบ้านทับร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านทับร้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตราอาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยวิธีการหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอังพึงประสงค์ โดยจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกคร
  ไฟล์ประกอบ
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2563 13.20 น. เปิดอ่าน: 91 ครั้ง ไอพี:: 110.171.48.109 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านทับร้าง [10 มิถุนายน 2564 16.09 น.] [อ่าน 26 ครั้ง]
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 [09 มิถุนายน 2564 13.36 น.] [อ่าน 28 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [26 เมษายน 2564 19.49 น.] [อ่าน 60 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส [12 มกราคม 2564 09.18 น.] [อ่าน 71 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [04 มกราคม 2564 09.46 น.] [อ่าน 88 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]