21 ธ.ค.63 ศน.นิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
21 ธันวาคม 2563 ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

              เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นางวิลัยภรณ์ ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ ได้มานิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ที่โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า  และนิเทศการการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในประเด็นต่าง ดังนี้ 

1. เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรสู่ชั้นเรียน

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

3. การวัดและประเมินผล 

4. การใช้สื่อนวัตกรรม 

5.การวิจัยในชั้นเรียน 

6.การอ่านออกเขียนได้ 

7.การนิเทศภายใน

8.การจัดทำ Action plan เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน

9.การใช้ระบบ SASR Online 

10. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2563 21.09 น. เปิดอ่าน: 133 ครั้ง ไอพี:: 125.24.245.199 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
15 มี.ค.64 มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2/2563 [15 มีนาคม 2564 23.41 น.] [อ่าน 23 ครั้ง]
26 ม.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา [11 กุมภาพันธ์ 2564 01.52 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
20 ม.ค.64 ผอ.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด 19 [11 กุมภาพันธ์ 2564 01.40 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
11 ม.ค.64 ประชุมผู้ปกครองและมอบเงินอาหารกลางวัน [11 กุมภาพันธ์ 2564 00.54 น.] [อ่าน 77 ครั้ง]
7 ม.ค.64 ผอ.และคณะครูลงพื้นที่นำนมแจกนักเรียน [05 กุมภาพันธ์ 2564 00.16 น.] [อ่าน 43 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]