กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

          ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง เวลา 15.00 น. ณ ใต้อาคารเรียน 4 ชั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นายปรีชา รงรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2564 14.31 น. เปิดอ่าน: 54 ครั้ง ไอพี:: 1.20.170.216 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ม.6 [09 เมษายน 2564 16.14 น.] [อ่าน 48 ครั้ง]
กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563 [16 กุมภาพันธ์ 2564 14.25 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 [05 กุมภาพันธ์ 2564 14.31 น.] [อ่าน 54 ครั้ง]
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม 13 เข้าติดตาม และตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด [27 มิถุนายน 2563 12.29 น.] [อ่าน 43 ครั้ง]
ศึกษานิเทศก์ จาก สพม 13 เข้าเยี่ยมระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ชองโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 [27 มิถุนายน 2563 12.16 น.] [อ่าน 49 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]