โครงการค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนนากระแซงศึกษา จัดกิจกรรมตามโครงการค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนากระแซงศึกษา  โดยกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการค่ายบริหารวิชาการ  ในวันที่ 11 มีนาคม  2564  ณ หอประชุมโรงเรียนนากระแซงศึกษา  โดยมีนางสุนีรัตน์  พวงพั่ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด  นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.2  จำนวน 85 คน  ลักษณะของการจัดกิจกรรมเป็นการจัดฐานความรู้บูรณาการทุกกลุ่มสาระ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการทำงาน การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์  ทักษะในการแสวงหาความรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 มีนาคม 2564 11.03 น. เปิดอ่าน: 451 ครั้ง ไอพี:: 106.0.205.75 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]