โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

สวนแตงเกมส์

          โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้จดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูทุกคนได้ออกกำลังกายและร่วมกิจกรรม  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด  มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถนำทักษะด้านกีฬาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  และพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น

          ซึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในในครั้งนี้โรงเรียนสวยแตงวิทยาได้รับเกียรติจาก  ดร.เกรียงพงศ์  ภูมิราช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน     

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม 2558 08.24 น. เปิดอ่าน: 100 ครั้ง ไอพี:: 61.7.175.220 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.43 น.] [อ่าน 1021 ครั้ง]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.38 น.] [อ่าน 243 ครั้ง]
นิเทศติดตามการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [24 กรกฎาคม 2559 11.14 น.] [อ่าน 290 ครั้ง]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.02 น.] [อ่าน 215 ครั้ง]
ค่ายพิกุลสัมพันธ์ "นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 10.45 น.] [อ่าน 254 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]