รับสมัครนักเรียน ป.1 , ม.1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ รับสมัครนักเรียน ป.1 , ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ รับสมัครนักเรียน ป.1 , ม.1 ประจำปีการศึกษา 2564
 
คุณสมบัติ ป.1
- เป็นเด็กที่อายุย่างเข้าปีที่ 7(เกิด ปี พ.ศ.2557)
- เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่บริการ บ้านเสริมสุข บ้านโปร่งเย็น บ้านนาเพียงน้อย บ้านนาสมบูรณ์ บ้านนาเพียงใหญ่ บ้านนาเพียงใหม่ บ้านนาเมือง บ้านเตาถ่าน 
กรณีเด็กในพื้นที่บริการยังไม่เต็ม ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้
คุณสมบัติ ม.1
- สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เป็นเด็กที่อยู่ในพื้นที่บริการ บ้านเสริมสุข บ้านโปร่งเย็น บ้านนาเพียงน้อย บ้านนาสมบูรณ์ บ้านนาเพียงใหญ่ บ้านนาเพียงใหม่ บ้านนาเมือง บ้านเตาถ่าน 
กรณีเด็กในพื้นที่บริการยังไม่เต็ม ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้
 
เอกสารการรับสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง 1.5นิ้ว
- สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและบิดามารดา
- สำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
* กรณีเรียนต่อ ม.1 สำเนา ปพ.1 (ใบจบหลักสูตร ป.6)
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 มีนาคม 2564 15.20 น. เปิดอ่าน: 287 ครั้ง ไอพี:: 1.1.138.86 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ [11 กรกฎาคม 2564 00.25 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ กรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (Covid -19 ) [26 มิถุนายน 2564 11.30 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 [20 พฤษภาคม 2564 17.28 น.] [อ่าน 59 ครั้ง]
ประกาศ ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง [19 พฤษภาคม 2564 22.43 น.] [อ่าน 61 ครั้ง]
รับสมัครนักเรียน ป.1 , ม.1 ปีการศึกษา 2564 [18 มีนาคม 2564 15.20 น.] [อ่าน 287 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]