การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนนากระแซงศึกษา

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564  โรงเรียนนากระแซงศึกษา  ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ทั้งนี้เพื่อให้ครูบุคลากรได้สรุปการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน  คือตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบการปฏิบัติงานครั้งต่อไป  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2564 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2564 15.59 น. เปิดอ่าน: 49 ครั้ง ไอพี:: 182.232.80.71 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]