รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕62  สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘  ให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี  

  ไฟล์ประกอบ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2564 00.28 น. เปิดอ่าน: 96 ครั้ง ไอพี:: 124.122.233.7 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า [18 พฤษภาคม 2564 00.31 น.] [อ่าน 86 ครั้ง]
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 [01 เมษายน 2564 00.28 น.] [อ่าน 96 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]