การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT : National Test) ปีการศึกษา 2563

      

       ช่วงวันที่ 22-26 เดือน มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการกำหนดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบความสามาถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT : National Test) ซึ่งเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาเต็มตามศักยภาพต่อไป

 

อัลบั้มรูปภาพ : Google Photos

       

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 01 เมษายน 2564 19.53 น. เปิดอ่าน: 25 ครั้ง ไอพี:: 171.101.131.146 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [14 พฤษภาคม 2564 15.45 น.] [อ่าน 15 ครั้ง]
การประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการ และวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ [14 พฤษภาคม 2564 15.35 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [28 เมษายน 2564 16.40 น.] [อ่าน 67 ครั้ง]
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน [24 เมษายน 2564 19.24 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาภายใน "จุมพลเกมส์" ประจำปี 2563 [09 เมษายน 2564 11.58 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]