โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง

    ด้วยโรงเรียนบ้านทับร้าง  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒    มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน โรงเรียนบ้านทับร้าง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเป็น ครูอัตราจ้าง จ านวน  ๑  อัตรา อาศัยความตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐ / ๒๕๖๐    ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 เมษายน 2564 19.49 น. เปิดอ่าน: 72 ครั้ง ไอพี:: 182.52.218.65 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชาสัมพันธ์เลื่อนเปิดเทอมโรงเรียนบ้านทับร้าง [10 มิถุนายน 2564 16.09 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กรอกแบบสอบถามก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 [09 มิถุนายน 2564 13.36 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [26 เมษายน 2564 19.49 น.] [อ่าน 72 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้างเรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเทคโนโลยีสารส [12 มกราคม 2564 09.18 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านทับร้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง [04 มกราคม 2564 09.46 น.] [อ่าน 90 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]