โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

          โรงเรียนสวนแตงวิทยาจัดงานนิทรรศการเปิดโลกเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่ทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21  ประจำปีการศึกษา 2558  และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐมในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558  

          มีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง Best  Practice การจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดย นางสุคนธ์  ตีรวัฒนประภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนแตงวิทยา  และการบรรยายแนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียง  โดย ดร.ศรายุทธ์  รัตนปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา  พร้อมทั้งมีการเตรียมฐานทักษะอาชีพบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชิ้นงานสำเร็จพร้อมสาธิต  มีบอร์ดและนักเรียนนำเสนอผลงาน  และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับงานเศรษฐกิจพอเพียง    

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2558 09.24 น. เปิดอ่าน: 1147 ครั้ง ไอพี:: 110.77.227.103 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.43 น.] [อ่าน 1021 ครั้ง]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.38 น.] [อ่าน 243 ครั้ง]
นิเทศติดตามการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [24 กรกฎาคม 2559 11.14 น.] [อ่าน 290 ครั้ง]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.02 น.] [อ่าน 215 ครั้ง]
ค่ายพิกุลสัมพันธ์ "นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 10.45 น.] [อ่าน 254 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]