โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558

          โรงเรียนสวนแตงวิทยาได้จัดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างวันที่ 16 -18  ธันวาคม 2558  ณ ศูนย์บัญชาการรบพิเศษกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาค่ายA03  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  เพื่อให้ลูกเสือ - เนตรนารีสามาญรุ่นใหญ่  ได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ  

       ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้  มีลูกเสือ - เนตรนารี ทั้งสิ้น  344 คน  ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฐานวัดใจ  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี  กิจกรรมกระโดดหอ  กิจกรรมฐานผจญภัย  กิจกรรมเดินทางไกล  การแสดงรอบกองไฟ  เป็นต้น

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2558 12.57 น. เปิดอ่าน: 3138 ครั้ง ไอพี:: 110.77.227.103 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย และต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.43 น.] [อ่าน 1021 ครั้ง]
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.38 น.] [อ่าน 243 ครั้ง]
นิเทศติดตามการดำเนินการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [24 กรกฎาคม 2559 11.14 น.] [อ่าน 289 ครั้ง]
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 11.02 น.] [อ่าน 214 ครั้ง]
ค่ายพิกุลสัมพันธ์ "นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ [24 กรกฎาคม 2559 10.45 น.] [อ่าน 253 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]