รับรางวัลผู้พิชิต O-NET 58

    เมื่อวันที่ 25 เมษายน  2559 นายพลพิพัฒน์   สุระขันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับรางวัลผู้พิชิต  O-NET 58  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

 1. รางวัลผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 2,000บาท) นายพลพิพัฒน์ สุระขันธ์

2. ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     2.1 วิชาวิทยาศาสตร์ (85.50) เด็กหญิงณฐมน ชอบธรรมดี  ครูผู้สอนนางวรรณวิษา  นุ่นสพ
     2.2 วิชาคณิตศาสตร์ (100.00) เด็กหญิงศรุดา เทียนถาวร เด็กชายชิษณุพงศ์ สีกลิ่นดี เด็กชายกฤตกร สระมูล เด็กหญิงปาณิศา พวงนาค เด็กหญิงณัฐนิช ชื่นไทย  ครูผู้สอนนายจงกล   ต่ายธานี
     2.3 วิชาภาษาอังกฤษ (100.00) เด็กหญิงศรุดา เทียนถาวร  ครูผู้สอนนางสาวสุธีรา  ฉายชูวงษ์  เด็กหญิงรินรดา จันทร์งาม  ครูผู้สอนนางเทพี   ไวประดับ
     2.4 วิชาสังคมศึกษา (96.00) เด็กหญิงภัทรปภา น้อยนาค   ครูผู้สอนนางมาลิน  จำสนอง

3. นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) เต็ม 100 คะแนน (เกียรติบัตร เงินรางวัล 1,000 บาท)
      3.1 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนสูงสุด 100.0 ได้แก่ 1. เด็กหญิงศรุดา เทียนถาวร  2. เด็กหญิงรินรดา จันทร์งาม
      3.2 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนสูงสุด 100.00 ได้แก่ 1. เด็กหญิงศรุดา เทียนถาวร  2. เด็กชายชิษณุพงศ์ สีกลิ่นดี  3 .เด็กชายกฤตกร สระมูล 4. เด็กหญิงณัฏฐนิช ชื่นไทย 5. เด็กหญิงปาณิศา พวงนาค 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 03 มิถุนายน 2559 09.42 น. เปิดอ่าน: 274 ครั้ง ไอพี:: 202.29.181.39 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ [08 กันยายน 2562 22.59 น.] [อ่าน 219 ครั้ง]
การประชุมทางไกลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี [16 สิงหาคม 2562 12.59 น.] [อ่าน 149 ครั้ง]
บทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562 [09 สิงหาคม 2562 11.52 น.] [อ่าน 183 ครั้ง]
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 [04 เมษายน 2562 14.17 น.] [อ่าน 268 ครั้ง]
งานวิ่ง#ไชยแสงปาร์ตี้รันฟันคอนเสิร์ต 23 มีนาคม 2562 [25 กุมภาพันธ์ 2562 19.57 น.] [อ่าน 356 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]