รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เลขที่นั่งสอบ
เลขประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
01
001
นายพรชัย ศรีวิชัย
ห้องสอบที่ 1
02
002
นางสาวสุจินันท์ ชูชาติ
ณ สนามสอบ
03
003
นางสาววิภาวรรณ นามูล
โรงเรียนบ้านบ้องตี้
04
004
นางสาวอ้อนจันทร์ ถิ่นแสนไกล
อาเภอไทรโยค
05
005
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ตาแก้ว
จังหวัดกาญจนบุรี
06
006
นายธนากร ยิ้มรักษา
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
07
007
นางสาวสุชานันท์ ทองเปราะ
08
008
นางสาวกรรณิการ์ มณเฑียรทอง
09
009
นายวรวรรษ วิจิตรแพทย์
10
010
นางสาวอัญชลี ไพรวัลย์
11
011
นางสาวขนิษฐา เปรมอยู่
12
012
นายศรัญญู เพชรัตน์
13
013
นายคาภีร์ ชูแก้ว
14
014
นางสาวอรวรรณ มาช่วย
  ไฟล์ประกอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2559 09.45 น. เปิดอ่าน: 153 ครั้ง ไอพี:: 182.52.150.246 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แนวปฏิบัติการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรค Covid 19 [03 กุมภาพันธ์ 2564 14.04 น.] [อ่าน 56 ครั้ง]
แจ้งการเปิดเรียนในวันที่่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 [29 มกราคม 2564 17.59 น.] [อ่าน 61 ครั้ง]
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ แจ้ง "ปิดการเรียนการสอน" [03 มกราคม 2564 11.14 น.] [อ่าน 55 ครั้ง]
ขอเชิญผู้ร่วมบริจาคหนังสือเพื่อศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง [23 สิงหาคม 2563 13.59 น.] [อ่าน 101 ครั้ง]
การเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ [10 กรกฎาคม 2563 17.10 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]