รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โคร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(โครงการคืนครูให้นักเรียน)
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบ้องตี้ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
เลขที่นั่งสอบ
เลขประจาตัวผู้สมัคร
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
01
001
นายพรชัย ศรีวิชัย
ห้องสอบที่ 1
02
002
นางสาวสุจินันท์ ชูชาติ
ณ สนามสอบ
03
003
นางสาววิภาวรรณ นามูล
โรงเรียนบ้านบ้องตี้
04
004
นางสาวอ้อนจันทร์ ถิ่นแสนไกล
อาเภอไทรโยค
05
005
นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ตาแก้ว
จังหวัดกาญจนบุรี
06
006
นายธนากร ยิ้มรักษา
เวลา 09.00 เป็นต้นไป
07
007
นางสาวสุชานันท์ ทองเปราะ
08
008
นางสาวกรรณิการ์ มณเฑียรทอง
09
009
นายวรวรรษ วิจิตรแพทย์
10
010
นางสาวอัญชลี ไพรวัลย์
11
011
นางสาวขนิษฐา เปรมอยู่
12
012
นายศรัญญู เพชรัตน์
13
013
นายคาภีร์ ชูแก้ว
14
014
นางสาวอรวรรณ มาช่วย
  ไฟล์ประกอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2559 09.45 น. เปิดอ่าน: 127 ครั้ง ไอพี:: 182.52.150.246 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ทดลอง [08 สิงหาคม 2562 11.18 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนในวันจันทร์ที่12สิงหาคม 2562 [05 กรกฎาคม 2562 11.52 น.] [อ่าน 40 ครั้ง]
กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน [14 มีนาคม 2562 13.11 น.] [อ่าน 63 ครั้ง]
กิจกรรมลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ [21 กุมภาพันธ์ 2562 11.53 น.] [อ่าน 73 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ [04 กุมภาพันธ์ 2562 11.31 น.] [อ่าน 181 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]