การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

       เมื่อวันเสาร์ที่  11   มิถุนายน  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ 12  สิหาคม  2559   เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรยนด้านภาษาไทย โดยกำหนดการจัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถของนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้

             1. กิจกรรมเขียนเรียงความประเด็น “เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย...สู่ความรักชาติ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                 เด็กหญิงฉัทพิชญา  เฉลยวาเรศ  ป.6/8  ครูผู้ฝึกสอนนางสุขใจ  ดวงดาว

             2. กิจกรรมแต่งกลอนสี่ ประเด็น “ศิลปาชีพ...ศิลปะ เพื่อชีวิตและธำรงมรดกไทย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                 เด็กหญิงวีรดา  จำนงค์นารถ      ป.6/1  ได้รับรางวัลชมเชย  ครูผู้ฝึกสอนนางสาวอรนภา  มงคลไวย์

             3. กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว  PISA    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                 เด็กชายสุวิจักรณ์  นิ่มนวลสกุล  ป.3/7  ครูผู้ฝึกสอนนางนันทนา  ปักโคทานัง

             4. กิจกรรมอ่านเอาเรื่อง ตามแนว  PISA    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                 เด็กชายวีรฉัตร  สมวัธน์  ป.6/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ    ครูผู้ฝึกสอนนางวัฒนา  มะลาศรี

             5. กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                 เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีโคตร  ป.3/5  ครูผู้ฝึกสอนนางสาวจันทร์แรม  สิงหนาท

             6. กิจกรรมการคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                  เด็กหญิงอรนุช  กาญจนโกมุท  ป.6/8  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ฝึกสอนนางสุขใจ  ดวงดาว

             7. กิจกรรมเขียนตามคำบอก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
                 เด็กหญิงเขมิสรา  แสงฉาย  ป.3/5  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ครูผู้ฝึกสอนนางสาวจันทร์แรม  สิงหนาท

             8. กิจกรรมเขียนตามคำบอก  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                 เด็กหญิงศตพร  เสมสมาน  ป.6/8        ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ครูผู้ฝึกสอนนางวัฒนา  มะลาศรี

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 มิถุนายน 2559 08.27 น. เปิดอ่าน: 523 ครั้ง ไอพี:: 202.29.181.39 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตาจิต ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ [08 กันยายน 2562 22.59 น.] [อ่าน 217 ครั้ง]
การประชุมทางไกลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี [16 สิงหาคม 2562 12.59 น.] [อ่าน 148 ครั้ง]
บทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2562 [09 สิงหาคม 2562 11.52 น.] [อ่าน 182 ครั้ง]
จากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 [04 เมษายน 2562 14.17 น.] [อ่าน 265 ครั้ง]
งานวิ่ง#ไชยแสงปาร์ตี้รันฟันคอนเสิร์ต 23 มีนาคม 2562 [25 กุมภาพันธ์ 2562 19.57 น.] [อ่าน 354 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]