1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ร่วมประกวดในงาน ประกวดผลงานนักเรีนในโรงเรียนดีประจำตำบล ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559    สพป.เชียงราย เขต 4 จัดประกวดผลงานนักเรียนในโรงเรียนดีประจำตำบล ภายใต้แนวคิด 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดยให้โรงเรียนดีประจำตำบลง ส่งผลงาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/อาชีพ ที่โดดเด่นของโรงเรียนที่เป็นผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ในหัวข้อ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์   การจัดการศึกษาของโรงเรียนดีประจำตำบล ต้องสนองนโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและการเป็นโรงเรียนทำมาหากิน อันจะสะท้อนให้เห็นกระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ที่ผู้เรียนสามารถนำมาพัฒนางานอาชีพจนเกิดเป็นผลงาน/ผลิตภัณฑ์ได้ โรงเรียนดีประจำตำบลได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาชีพมาซึ่งแล้วแต่บริบทของท้องถิ่นตนเอง ซึ่งปรากฎเป็นผลงานด้านวิชาชีพ และมีกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) พร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและการขับเคลื่อนงานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  โดยผลงานที่โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นส่งเข้าประกวดคือผลิตภัณฑ์จากส้มโอ ซึ่งได้แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ผลิตภัณฑ์รักษ์สุขภาพ ได้แก่  ยาหม่อง  ยาหม่องน้ำ  ยาดมสมุนไพร  สมุนไพรระงับกลิ่น  ลูกประคบสมุนไพร   น้ำหมักชีวภาพและน้ำหมักเอนกประสงค์ชีวภาพ
  2. ผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภค ซึ่งเป็นการแปรรูปเป็นอาหารประเภท  แยม   ส้มโอกวน และ ส้มโอเชื่อม สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ขนมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  เค้กส้มโอ  ทาร์ตส้มโอ  พุดดิ้งส้มโอ  แซนวิชแยมส้มโอ  ส้มโอแก้ว  และเต้าฮวยนมสดส้มโอ

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2559 23.02 น. เปิดอ่าน: 694 ครั้ง ไอพี:: 122.155.38.134 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่นได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่2/2561 [14 พฤศจิกายน 2561 14.18 น.] [อ่าน 51 ครั้ง]
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [26 มิถุนายน 2561 18.34 น.] [อ่าน 201 ครั้ง]
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น [22 มิถุนายน 2561 11.24 น.] [อ่าน 145 ครั้ง]
จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของโรงเรียนด้านการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาแบบActive Learning [22 มิถุนายน 2561 11.17 น.] [อ่าน 163 ครั้ง]
ผลการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย [16 มิถุนายน 2561 10.21 น.] [อ่าน 840 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]