“เกียรติยศเราสร้างเองได้ คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ”
“เกียรติยศเราสร้างเองได้ คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ”

คุณครูทัศนีย์วรรณ ชุดนอก เป็นตัวแทนคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 รับเกียรติบัตรโรงเรียนปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้(ป.1-ป.3) ปีการศึกษา 2558
คุณครูเข็มทราย ภูกองชัย รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น ร้อยละ 3 กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคุณครูพัฒนาภรณ์ ทองภูธรณ์ รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น ร้อยละ 3 กลุ่มสาระ ภาษาไทย
งาน "เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คำ้คูณคุณธรรม" ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2559 09.26 น. เปิดอ่าน: 148 ครั้ง ไอพี:: 180.183.70.111 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นิเทศแบบมีส่วนร่วม [14 เมษายน 2563 15.38 น.] [อ่าน 38 ครั้ง]
สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [14 เมษายน 2563 15.35 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
มอบทุนการศึกษา(กองทุนการไฟฟ้าขอนแก่นที่ 2) [14 เมษายน 2563 15.32 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา โรงเรียนประชารัฐ [14 เมษายน 2563 15.27 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
อบรมผลิตสื่อการเรียนการสอน [14 เมษายน 2563 15.24 น.] [อ่าน 30 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]