รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเลา ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ได้คะแนน 19.83 (ค่าน้ำหนัก 20

                  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเลา ปีการศึกษา 2558 ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ได้คะแนน 19.83 (ค่าน้ำหนัก 20 คะแนน) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ได้คะแนน 62.80 (ค่าน้ำหนัก 65 คะแนน)  มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้คะแนน 4.50 (ค่าน้ำหนัก 5 คะแนน) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน 4.00 (ค่าน้ำหนัก 5 คะแนน) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ได้คะแนน 4.60 (ค่าน้ำหนัก 5 คะแนน) เฉลี่ยรวม  ร้อยละ 95.73 ได้ระดับคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

                  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าเลา ปีการศึกษา2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ได้คะแนน 29.51 (ค่าน้ำหนัก 30 คะแนน) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ได้คะแนน 50.00 (ค่าน้ำหนัก 50 คะแนน) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ได้คะแนน 10.00 (ค่าน้ำหนัก 10 คะแนน) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ได้คะแนน 5.00 (ค่าน้ำหนัก 5คะแนน) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ได้คะแนน 5.00 (ค่าน้ำหนัก 5คะแนน) เฉลี่ยรวม  ร้อยละ 99.51 ได้ระดับคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 04 สิงหาคม 2559 23.20 น. เปิดอ่าน: 84 ครั้ง ไอพี:: 171.4.229.30 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [10 พฤศจิกายน 2561 13.37 น.] [อ่าน 47 ครั้ง]
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [03 พฤศจิกายน 2561 21.16 น.] [อ่าน 173 ครั้ง]
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 [04 สิงหาคม 2559 23.20 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]