โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน “ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงได้กาหนดปฏิทินในการขับเคลื่อนระบบก
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ ด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน จึงกาหนดให้เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียนและนาผลจากการเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑ มาดาเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน และเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 สิงหาคม 2559 09.22 น. เปิดอ่าน: 223 ครั้ง ไอพี:: 106.0.211.116 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย [19 พฤษภาคม 2560 14.56 น.] [อ่าน 539 ครั้ง]
คณะครู นักเรียน รร.วัดกระดังงาร่วมกันผูกผ้าขาว-ดำ และ ลดธงครึ่งเสา เพื่อเป็นการถวายอาลัยพระบรมศพ พระ [09 พฤศจิกายน 2559 12.39 น.] [อ่าน 763 ครั้ง]
งานเกษียนอายุราชการ คุณครูภัทราพร นิยมวิทยพันธุ์ [06 ตุลาคม 2559 09.24 น.] [อ่าน 281 ครั้ง]
โครงการนำนักเรียนศึกษานอกสถานที่(ทัศนศึกษา 59) [26 กันยายน 2559 09.28 น.] [อ่าน 192 ครั้ง]
การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน “ สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ” [31 สิงหาคม 2559 09.22 น.] [อ่าน 223 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]