ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2559

               ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ครูจัดให้กับเด็กเพื่อเพิ่มพูนความรู้และด้วยประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง การปฏิบัติจริง และเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

               ซึ่งในการทัศนศึกษาครั้งนี้  ทางโรงเรียนได้พานักเรียนไปวัดหงาว  ดูหนังที่โรงหนัง Major ของห้าง Big C  หลังจากนั้นก็ไปยังวัดป่าเจ็ดป่า  บ่อน้ำร้อนรักษะวาริน  Lotus

               ทางโรงเรียนบ้านบางปรุหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้และประโยชน์ต่างๆมากมายจากการไปทัศนศึกษาครั้งนี้

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 05 กันยายน 2559 11.01 น. เปิดอ่าน: 211 ครั้ง ไอพี:: 106.0.211.177 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [15 กันยายน 2559 14.37 น.] [อ่าน 701 ครั้ง]
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล [05 กันยายน 2559 11.19 น.] [อ่าน 177 ครั้ง]
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน [05 กันยายน 2559 11.15 น.] [อ่าน 615 ครั้ง]
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยหอยสู่ธรรมชาติ [05 กันยายน 2559 11.09 น.] [อ่าน 196 ครั้ง]
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2559 [05 กันยายน 2559 11.01 น.] [อ่าน 211 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]