โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๑. เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพขติด ๒. เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ๔. เพื่อจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2559 14.37 น. เปิดอ่าน: 700 ครั้ง ไอพี:: 223.24.41.207 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [15 กันยายน 2559 14.37 น.] [อ่าน 700 ครั้ง]
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล [05 กันยายน 2559 11.19 น.] [อ่าน 177 ครั้ง]
กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน [05 กันยายน 2559 11.15 น.] [อ่าน 615 ครั้ง]
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยหอยสู่ธรรมชาติ [05 กันยายน 2559 11.09 น.] [อ่าน 196 ครั้ง]
ทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2559 [05 กันยายน 2559 11.01 น.] [อ่าน 211 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]