โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่
โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดฝึกอบรมและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ สามัญรุ่นใหญ่

          นางเฉลา  ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง  เป็นประธานเปิด กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน   มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน  ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  เพื่อเป็นการจัด

ประสบการณ์ตามสภาพจริง  ให้กับผู้เรียนและ เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน  ความสามัคคี  ความเสียสละ  ความเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย  เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ

เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องจัดให้มีการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์

๒๕๖๐  ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทับร้าง อ.บ่อทอง  จ.ชลบุรี  (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560 16.35 น. เปิดอ่าน: 149 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.212 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 78 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 123 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 200 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 80 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 98 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]