คณะจาก สพป.นครราาชสีมา มาศึกษาดูงาน
คณะจาก สพป.นครราาชสีมา มาศึกษาดูงาน
https://www.facebook.com/1016202205082137/photos/ms.c.eJxNV0mu5UAIu1GLebj~;xVoFD~_dvESlsMEPYqI3SVUxKIv~;xGLS0qV1Jfwbreh4u8jNI~_DOk~_3lYjEfaeVR7hlCcQdOeR1j8DFz5olg3wvYzSB~_OTG5qa74o6jlvBIDpi8LNiBI8hj6kVjSP0hdWHzBOOg~;aTxyfuAyXqHtUZbgIn4fUPOoFw37S~_MR5kTaQTsa8wKUmY6EHvWzYliGnOXVxSxjoIa06~_k30PFjAJWihn6HisWVrGCrHEJePosEhSGH2QBc56K41YVEG6wUmB~_xVkfrhPYPYRLk3mCdKolBM2WMwPg9~_SWY5AzmPCjn1PHqKzW7wiPU4cp1TBrJfGfhlM4PqysA00LMPOvMilQ9pDVuOY~_s2j1oWoO8niQS5P0Oi~_m1jMCrQ56WPT2Q6yqBTTx8uDPo0~_SiH6Hr6heve6KFvCfru~_wl9KVxZfjg26~;UlOafYZkdffTwiri4iE8VOUsyrQoYKXX31cVHEcj5RsI1NoQOHvdqaG2qrtYbzUBud0vUtC9NA58NBtQpSKKhj9XGy9Kk~_Z3yFqi0UalvDJRMdZZMPutqysA~_XvCg5Bu38EvTIJarPYpsgPnI7Lgzjgn3Z8qdTmgaSkvPgHOEq6K9wE8JVGrZ004HNnqTSE29QjgE4QqVX0Qi7xT7R8YvzcNwYf1yfh~_ll3SUGGHA8Eb8E0YUVn5HDdJ9oP1lSn6QoZCYuxgUrLzkCF52ceiGnOb1PAGaTZGqQUxnoeguHpXszBnIyA1aus9nMNmOXZA2fRy8spfRsIAewwUGFPRc2K0mhoJil5YRpmdtAjQaSHKSGWWiTsTfND0ctFzJUbrhoIYUmE8WAIzasQNq9Ho03aioXAS4rqW~_MB82KNr7dkLsbFLthuis47SqXTNsNl8Kk4RJ~_XMJGH2S4HdhmAStabI6J~;I6J3FUQ2A2WO8YxcaNnOoQf0pAZjuTwWMEECuUzLspuXJAoD447aji6hguqH9qbZPTcGEyxkZNskTYMGxZ1eVWZ~;XhIhaYuVgC2c50w17l7PVCXWa9OWK~_xd5DGdwgMuW97iO2Vc9OSYvcLwaN46lKJulDOJzjQRKb62bjpNh8G~_rWDrXAHpQ0OSeCQWeIGpOJzoXxLK2NEJ18pezQWIYgyA8UxgzRmv~_htU46aCRMIm5H76IVNnskfCo3t1RcOJe~_F8mldNuv2HTU6~_SBUrnRU6F~_~;2MqBAKxnjqkgQXv1yXf15ZaBv9NpcprIaclkTP5Mh955iotNly02ssSKTlDK2Gu8cH7F3mP~_XX1bSoi~;9uZHe1DtVi9s9fLY2~;Lag3aefsPAYtca3lCrwUFXBpmwrgirtr8J9wbZ7rn~_rmCefhFsdZ3l6VqIwssWSc49iwVnscZ0g~_Ki19V6YFryngrcH9L95cGAfQfHw5G46Pfayru2SOb~_EML1mbI6xQzSlVRAUpLbLwzhTt9af509J4sQFo7uLGyP~;yxEyZ8~-.bps.a.1409401512428869.1073741946.1016202205082137/1409412159094471/?type=3&theater
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2560 03.34 น. เปิดอ่าน: 33 ครั้ง ไอพี:: 1.4.220.24 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
คณะคุณสมศักดิ์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ ข้างหมูแดง [05 ธันวาคม 2562 13.32 น.] [อ่าน 6 ครั้ง]
กลุ่มอาสา ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มองสิ่งของบริจาค [03 ธันวาคม 2562 17.32 น.] [อ่าน 14 ครั้ง]
สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 [03 ธันวาคม 2562 17.21 น.] [อ่าน 8 ครั้ง]
พิธีถวายราชสดุดี [03 ธันวาคม 2562 16.59 น.] [อ่าน 7 ครั้ง]
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน [27 กันยายน 2562 16.01 น.] [อ่าน 37 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]