ทัศนศึกษาประถม (มัลลิกา,อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงค์)
ทัศนศึกษาประถม (มัลลิกา,อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงค์)

https://www.facebook.com/1016202205082137/photos/ms.c.eJxNWEmy5TAIu1EX83D~;i3UZPsrbUjYGJAQJi1NoeFinkMo~;HoOVcGhV6hlMSsk9~_wyxBj~_Dy15RXHF7hiaGD32viDlO~_PiIwLO0z~_JE2L6SZxAfp0owxBgEcSi~;V~;j3yjwbCCx7DPSTyxgEcegmVzihG7o7st1I9cvF5oQasuX1cZF6TBws~_jndE4UT~_pxmCwy2V~;6cmjNzaJadgaysk8P~_XrE0sk5qO6etA4PJHwwvlWegH8ODwaLinG5NFTXt4DH0JReezxB9r0StIerimJpSX03NLd8rluejx~_D0GTrGII4rPdnSF5hOtgEYst8VM7kTG6k0ChS2hr9snf3x9JH9Qs85EXX18LmSeVcs~;ZEug67IPvwwAz86H7acrPAR4~_NOGIlt6JetFw22VF9NXy6KEymPydxxTE6bfpH8ahpbU0dNa8CmROgTh3cj22EysV896DnV5vhemXowfehPcoI4SCawI8xzuiWUc5qP2lrHQiOfflE6bJXHhyIXpgXKGa9MA6l8ccjGATr0RCqBE72UElAql1KGZ30qBgY59UuOvK9iLC9Mq6O28XaDXDeY0TRhuyH0oaXX98q2GKSve9H~;aLkG768bepELhO4bOrJddZBTB2Pa9P3SjzUkDFlDyz6uG8urqTVBlGrVEoRhnyK74tkNTNGE6rYlvCs6KsUKlWLfeijqEdNA3YT090TfCR61tCq0WI6w8bHQtHurDsLMSLK6keTUMkwGUF6TCyP0p09Kxifj9iStk8ruSg~_UlPW1R217XAljmtA~_4lb4OoVBc5x~_TF6lEyhd8eCC8WoaOcndKLCQfaWR7eoYQ5TMnvSZJ~_iw~;GDww3t8GPolvEbHwHWdeZudqEfMCas7YU77yj3LO6IZV7R0fdyzRusURX7gPoPBx8wodvumx4xGgiZnzdwXhY6NwNIHg9Y6RWAhthX7rgzYWDfMeFmIWWm~_odPN26Ddg~_or4YOSCVUvssG2INIVGylKOD6o6nM66Btfe9Qixx9y7tsvmB5b08SJ8Lmi8YEtCzY6u7ajILDlI2yFEsasX0w~;9RiDAMoIWn7AsGONvrHWsfUQZDs19ZMc5xniT5XuxHLMvlfMNg77kJtsFfzoWSbYrxuaRpOZjzC1cWBT8tVTgp5ak~_2VG1pRO9byIpWY3je~_0ViTftml~;9aKd0JOgt1sxponAtOhZTrUoUfHVH9eeckRliubdSPr1g1XH7nQS9~_FZ0Nhu25omc62W89N5ImSJdCvUW0qqHb0rizfaNzVKQMw9NRUpQ65WQO1MNVrhN4ZQs~_1o1EBA89swLBwnqprX9Vf9w2UJ~_Ous~;NrYOevndnYcZ~_2TEcRDBOpMyKV3YIZDOqH2oPhOnsrlj8VW3H8iJtDfvqkL0oWOYz5Go7JqYMrD~;p5G5tZykIJGIqX6wYfI8HfNE0d5ARXJOYVkx9sx~;CDnC1yhpruFSy9livSDi1c6VO0esrox7c7OO304O~;ZgZIxLHr3IMKKXzFaWIKlRpdSEPrXhW~;e3kR~_jTyE~_TaD7VtDHGLLZEzClu2o~_ApkWyA7GHa3DOyWOv1SZPCR0~;tkiSu2V2CY9oi~_Ivtb6p4Ba7FmjAG55H4V~_DcKlnT1kW6~;o75WT53eD4Z~_5BO2qNMPV5p5~_0Uau5AQFpLcoYUPPNcZSSTf18kQhr5cRIf8fJTy2IWEHN9AE0cydMwql6cGp7mEgWFFKa7ILvtlQfdl4TIf3m9XuFec90vrkHOeXcpvzDuNwTD3fTclxabkyjQ9x8h20H~_8QXK~_yUEtdRfng8F1~;m6Qnhi4~_FTMFLslD2GSEPquG~;6tG8t1Pa57viaMbjTh~;ndg~;Hewznk2GR9FPU6tkf707ePiBTa6rtB1l1XLPLV04cX299lZ8hoDeD7vU65N3wf2GOr7nF3pw8qy~;x0yP3GcnzsmjrW4hqd6o8B9aBllP8~;u9Phpsem5E5T3Df2exdrj7HsFTo1reg4rS60ms4JjW7FExWyBEkZNl~;wK8tOSP74rM7Siv6HVSweU0HhbLL9Xdu6DdLTKL6X~;AZgR4XM~-.bps.a.1250634201638935.1073741917.1016202205082137/1250634328305589/?type=3&theater

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 สิงหาคม 2560 04.02 น. เปิดอ่าน: 128 ครั้ง ไอพี:: 1.4.220.24 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประชุมผู้ปกครอง ก่อนปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 (26/02/2563) [27 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น.] [อ่าน 18 ครั้ง]
การปฎิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร (กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี) [25 กุมภาพันธ์ 2563 16.39 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
คณะ จ.อ. ประยูร นันทพานิช มอบรถยนต์ใช้ในการจัดกิจกรรมทางการศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2563 16.11 น.] [อ่าน 24 ครั้ง]
ทัศนศึกษา ชั้นประถม ‘ณ สัทธา อุทยาน’ อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง @ราชบุรี [21 กุมภาพันธ์ 2563 17.40 น.] [อ่าน 31 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ต.บ้องตี้ [21 กุมภาพันธ์ 2563 16.08 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]