โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเข้าทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน

    เมื่อวันที่  14  กันยายน  2560  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  เข้าทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาให้แก่เยาวชน เข้าใจหลักในการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ที่ถูกต้อง  และสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป (วิชยุตม์ : ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2560 03.46 น. เปิดอ่าน: 1120 ครั้ง ไอพี:: 106.0.211.175 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี [06 มีนาคม 2561 08.30 น.] [อ่าน 191 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [06 มีนาคม 2561 08.26 น.] [อ่าน 141 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น.] [อ่าน 273 ครั้ง]
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [15 กุมภาพันธ์ 2561 13.12 น.] [อ่าน 158 ครั้ง]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ [29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น.] [อ่าน 163 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]