โรงเรียนบ้านทับร้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทับร้าง จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติดในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9 – ๑๐ กันยายน2560 ณ โรงเรียนบ้านทับร้าง

 โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา
และยาเสพติดในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 9 – ๑๐ กันยายน 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านทับร้าง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

                     ในสภาพสังคมปัจจุบัน สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนในด้านการปฏิบัติต่อเพศตรงข้าม และนำไปสู่ปัญหาทางเพศที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับนักเรียนในการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้า เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมครอบครัว ขจัดความกลัว ความวิตกกังวล รู้จักป้องกันตนเองจากโรคภัยที่สามารถป้องกันได้และการล่วงละเมิดทางเพศการรู้จักจิตใจและอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นมีความภูมิใจในตนเองและสามารถคิดวิเคราะห์ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางที่จะลดปัญหาต่างๆของวัยรุ่นได้ ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการตัดสินใจหรือปฏิเสธสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเพศ เพื่อนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมกับศีลธรรม จริยธรรม และประเพณีอันดีงามทางโรงเรียนบ้านทับร้างเห็นความสำคัญได้จัดดำเนินโครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษาขึ้น โดยมีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทับร้างเข้ารับการอบรมในโครงการนี้

(ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 กันยายน 2560 07.07 น. เปิดอ่าน: 151 ครั้ง ไอพี:: 203.158.143.254 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ศึกษาดูงานวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดกาญจนบุรี [08 กันยายน 2563 14.20 น.] [อ่าน 74 ครั้ง]
โรงเรียนบ้านทับร้าง นำโดย นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้างได้ร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเข [08 กันยายน 2563 14.15 น.] [อ่าน 119 ครั้ง]
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อการทดสอบ NT/O-NET ปีการศึกษา 2563 [24 สิงหาคม 2563 16.27 น.] [อ่าน 189 ครั้ง]
อบรมโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [24 สิงหาคม 2563 16.22 น.] [อ่าน 77 ครั้ง]
อบรมโครงการสร้างความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา และยาเสพติด [24 สิงหาคม 2563 16.17 น.] [อ่าน 96 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]