โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ฝึกสอนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่างวันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  เอื้อจำนงค์
2. เด็กหญิงอรสา  ทำมา
 
1. นางสาวนฤมล  พลชา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45.65 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวันชัย  จักรนารายณ์
2. เด็กชายอภินันท์  เนินชัด
 
1. นายกรกฎ  พวงปัญญา
2. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติทัช  ศรีอุทธา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ประวันเตา
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นายกรกฎ  พวงปัญญา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   โสภาแดง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งรัตน์
 
1. นายปรินวิชญ์  เดชเจริญ
2. นายกรกฎ  พวงปัญญา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 13 1. เด็กหญิงฐิตา  บุญครอง
 
1. นายพัชรพล  บัวลิวัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงปณิตา  เผือกนอก
2. เด็กหญิงลัดดา  อักขระ
 
1. นางสาวนฤมล  พลชา
2. นางไพลิน   ลิชผล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 22 1. เด็กหญิงจินตนา  พรมราช
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 1. เด็กชายธีรพล  สีโสดา
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโยธิณี  ศรีชัย
 
1. นางทัชณี  อบสุนทร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชลิดา  มารมย์
2. เด็กหญิงปาริชาด  สุวรรณทร
3. เด็กหญิงไพริน  ดีนอก
 
1. นางสาวศุกร์คิด  เพ็ชสิงห์
2. นางทิพย์วรรณ  ทองสง่า
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลนภา  จันอร่าม
2. เด็กหญิงปิยะดา  พงษ์สะพัง
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พรมลา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตุ้มทอง
3. เด็กหญิงมณฑิรา  ฮาตวิเศษ
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  เถาพุทธา
2. เด็กชายพงษ์เทพ  เอื้อจำนงค์
3. เด็กชายศราวุธ  เดชยศดี
 
1. นายจักรพงษ์  ทองสว่าง
2. นางทัชณี  อบสุนทร
 
 

 

 
ส่งข่าวโดย : บ้านดินทรายอ่อน  เมื่อวันที่ : 20 ตุลาคม 2560 02.38 น. เปิดอ่าน: 163 ครั้ง ไอพี:: 223.24.178.112 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาค [05 มกราคม 2561 13.21 น.][อ่าน 105 ครั้ง]
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑ [20 ตุลาคม 2560 04.31 น.][อ่าน 131 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ [20 ตุลาคม 2560 02.38 น.][อ่าน 163 ครั้ง]
สรุปตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมือง 5 นักเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน [15 กันยายน 2560 08.19 น.][อ่าน 224 ครั้ง]
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯ [15 กันยายน 2560 08.00 น.][อ่าน 338 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]