โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ

ระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความ

สามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล

           ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนา

ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(กิจกรรมรอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑/กิจกรรมรอบสองระดับประเทศ

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ / กิจกรรมรอบสาม ค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๑) โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามปฏิทินการแข่งขันและแผ่นประชาสัมพันธ์

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด

พัฒนาต่อยอดคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สำหรับรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน

เข้าแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ สามารถดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่ www.obecimso.net และ www.imso.go.th และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ 

 

  ไฟล์ประกอบ
ปฏิทินการแข่งขัน
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
ใบสมัคร
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2560 01.36 น. เปิดอ่าน: 1714 ครั้ง ไอพี:: 125.26.124.140 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ [08 กันยายน 2562 22.37 น.] [อ่าน 204 ครั้ง]
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 - ป.6 ไทย [04 เมษายน 2562 14.10 น.] [อ่าน 723 ครั้ง]
ประกาศ ประกาศ งานวิ่ง#ไชยแสงปาร์ตี้รันฟันคอนเสิร์ต [25 กุมภาพันธ์ 2562 19.44 น.] [อ่าน 232 ครั้ง]
การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี [03 กุมภาพันธ์ 2562 18.43 น.] [อ่าน 1177 ครั้ง]
สพฐ.ประกาศแนวปฏิบัติปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 [21 มกราคม 2562 09.06 น.] [อ่าน 535 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]