ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันนักยอวาทีน้อย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก สพป.ชลบุรี เขต 1 ดังนี้ เด็กชายกฤษณพงษ์ พลับลังสิทธิ์ ชั้น ป.6 , เด็กหญิงไอริน เจ๊ะอาแว ชั้น ป.

ขอแสดงยินดีกับนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  สพป.ชลบุรี เขต  1  ดังนี้  เด็กชายฏฤษณพงษ์  พลับลังสิทธิ์  ชั้น ป. 6,เด็กหญิงไอริน  เจ๊ะอาแว  ชั้น ป.5 และเด็กชายอนุวัฒน์  วิเศษไชย  ชั้น ป.5  ได้รับรางวับชนะเลิศระดับประเทศ   การประกวดแข่งขันนักยอวาทีน้อย  โครงการ"คลังความรู้  นำสู่ความคิด  ส่งเสริมชีวิตเชิงบวก " จัดโดย มูลนิธิโอวัลติน  เพื่อเยาวชนไทยสดใสแข่งแรง  ณ  อุทยานการเรียนรู้  TK  Park  การแข่งขันนักยอวาทีน้อย  ญัตติที่ 1 หัวข้อ  "คิดดี  คิดบวกได้   ใจเป็นสุข"  และ การแข่งขัน  ญัตติที่ 2  หัวข้อ "คิดบวกตามรอยพ่อ  สานต่อก่อความดีที่ใจ  เยาวชนไทยสดใสแข็งแรง "  มีโรงเรียนเข้าร่วม  45  โรงเรียน  เพื่อปลูกฝังทัศนคติคิดเชิงบวกและส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ  ความกล้าแสดงออกแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนไทย  ให้สามารถมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตที่ดี ได้รับจาการจัดกิจกรรมนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข   นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตจริงในการกล้าพูด  กล้าตัดสินใจและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในคณะที่พูดต่อหน้าผู้คนมากมายที่เข้าชม  นักเรียนยืนพูดต่อหน้าเวทีอย่างมันใจ  เสียงพูดฉะฉาด  ครูสุดาพร  กริดรัมย์  เป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในครั้งนี้  และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก  พ่อแม่ผู้ปกครองต่างก็ปลาบปลื้มใจ ยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้   เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2560  (สุดาพร  กริดรัมย์  ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 08.33 น. เปิดอ่าน: 362 ครั้ง ไอพี:: 202.29.179.190 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดแข่งขันนักยอวาทีน้อย [16 พฤศจิกายน 2560 08.33 น.] [อ่าน 362 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]