โรงเรียนบ้านหนองเสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองเสา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านหนองเสา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 

ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาล 2)

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2556 – วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

2. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

    รับสมัครจำนวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน

3. วันรับสมัคร

    รับสมัครวันที่  28 กุมภาพันธ์ –  4 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.

    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา

4. สถานที่รับสมัคร

    อาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนบ้านหนองเสา

5. ประกาศผลและรายงานตัวนักเรียน

   วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา

6. เอกสารที่นำมาสมัคร

    6.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

    6.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

    6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

    6.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

     เป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ.2554 หรือจบระดับชั้นก่อนประถมศึกษา

2. จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร

     รับสมัครจำนวน 1 ห้องเรียน รวม 20 คน

3. วันรับสมัคร

    รับสมัครวันที่ 7 มีนาคม – 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.

    ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา

4. สถานที่รับสมัคร

    ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองเสา

5. ประกาศผลรายงานตัวนักเรียน

    วันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองเสา

6. เอกสารที่นำมาสมัคร

    6.1 สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

    6.2 สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

    6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

    6.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    6.5 นักเรียนเก่าอนุบาล 3 ของโรงเรียนบ้านหนองเสา เลื่อนไป ป.1 อัตโนมัติ

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2
แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2560 12.34 น. เปิดอ่าน: 270 ครั้ง ไอพี:: 182.52.231.163 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563 [14 กุมภาพันธ์ 2563 09.20 น.] [อ่าน 84 ครั้ง]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป [01 พฤษภาคม 2562 22.37 น.] [อ่าน 97 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกทั่วไป [21 เมษายน 2562 11.53 น.] [อ่าน 198 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำป [03 พฤศจิกายน 2561 10.55 น.] [อ่าน 126 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรกา [31 ตุลาคม 2561 05.12 น.] [อ่าน 136 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]