โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้นำนักเรียน  จำนวน  57  คน   ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  เข้าเยี่ยมชม    นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ณ  พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและด้านภาษาให้เหมาะสมกับวัย ได้สัมผัสกับสถานที่จริง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้  อย่างสนุกสนาน สร้างองค์ความรู้ขึ้นเองอย่างต่อเนื่อง  และให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันเหตุการณ์   (วิชยุตม์ : ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น. เปิดอ่าน: 171 ครั้ง ไอพี:: 1.10.213.150 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี [06 มีนาคม 2561 08.30 น.] [อ่าน 200 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [06 มีนาคม 2561 08.26 น.] [อ่าน 150 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น.] [อ่าน 285 ครั้ง]
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [15 กุมภาพันธ์ 2561 13.12 น.] [อ่าน 168 ครั้ง]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ [29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น.] [อ่าน 171 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]