เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน
หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 9 เล่ม ดังนี้

เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ

เล่มที่ 2 เรื่อง การป้องกันโรค

เล่มที่ 3 เรื่อง อารมณ์และความเครียด

เล่มที่ 4 เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เล่มที่ 5 เรื่อง ความปลอดภัยขณะที่อยู่บ้านและโรงเรียน

เล่มที่ 6 เรื่อง ความปลอดภัยขณะเดินทาง

เล่มที่ 7 เรื่อง ความปลอดภัยขณะเกิดอัคคีภัย

เล่มที่ 8 เรื่อง ยาและสารเสพติด

เล่มที่ 9 เรื่อง การปฐมพยาบาล

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เล่มนี้เป็น เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยคำแนะนำการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับครูและนักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางการเรียนของนักเรียน เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ หลังจากที่นักเรียนศึกษาหาความรู้แล้วนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง

ขอบพระคุณ นายศิริพงษ์  คำอาจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเตยวิทยา และเพื่อนครูทุกคนที่ให้กำลังใจ คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนนักเรียนชั้นประถมศึกษา      ปีที่ 4 ทุกคน  ที่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ธีระนันท์  พันสีเงิน

  ไฟล์ประกอบ
1.การสร้างเสริมสุขภาพ
2.การป้องกันโรค
3.อารมณ์และความเครียด
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2560 15.38 น. เปิดอ่าน: 724 ครั้ง ไอพี:: 223.206.250.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน [21 พฤษภาคม 2561 22.00 น.] [อ่าน 258 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ [16 พฤษภาคม 2561 14.31 น.] [อ่าน 448 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa [19 มีนาคม 2561 09.14 น.] [อ่าน 640 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.56 น.] [อ่าน 573 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.38 น.] [อ่าน 724 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]