เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด English Around Us สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชุด English Around Us สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ21102)  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  เรียนรู้คำศัพท์ สำนวนภาษา โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร  ผ่านเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน        ชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน นอกจากนั้นผู้แต่งได้รวบรวมคำศัพท์ยาก เพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความหมายของคำศัพท์ไว้หลังเนื้อเรื่องที่อ่าน และ            มีแบบทดสอบหลังเรียนไว้ให้นักเรียนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจคำศัพท์      และความเข้าใจในการอ่านหลังจากศึกษาเนื้อหาจบแล้ว

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ ชุด English Around Us จะช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น และเป็นผู้ที่มีนิสัย           รักการอ่านการเรียนภาษาอังกฤษ  ขอขอบพระคุณ Mr. John Halliday                  ครูชาวต่างชาติผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่กรุณาตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา และให้คำแนะนำในการจัดทำหนังสือ           อ่านเพิ่มเติมฯ ชุดนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

 

            เปรมวดี  พันสีเงิน

  ไฟล์ประกอบ
1.Pims-Activity-Day-Book
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม 2560 15.56 น. เปิดอ่าน: 574 ครั้ง ไอพี:: 223.206.250.182 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Book For Kids สำหรับชั้น ป.3 - สุธิดา นาสะอ้าน [21 พฤษภาคม 2561 22.00 น.] [อ่าน 259 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-นางกาญจนา ไชยศิริ [16 พฤษภาคม 2561 14.31 น.] [อ่าน 450 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ เรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน (QSCCS) โดยใช้ Google App for Educa [19 มีนาคม 2561 09.14 น.] [อ่าน 641 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ภาษาอังกฤษ ชุด English Around Us สำหรับชั้น ม.1 - เปรมวดี พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.56 น.] [อ่าน 574 ครั้ง]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สุขศึกษา ชุด สร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต - ธีระนันท์ พันสีเงิน [12 ธันวาคม 2560 15.38 น.] [อ่าน 726 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]