ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด
เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

*****ชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ) รับเด็กอายุ 4 – 5 ปี
รับเด็กเกิดปี พ.ศ.2556 หรือ เกิดปี พ.ศ.2557 (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) ******รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2561 รับจำนวน 60 คน เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปิยวัฒนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ

******ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับเด็กอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบหลักสูตรชั้นอนุบาล 3
รับจำนวน 280 คน รับเด็กเกิดปี พ.ศ. 2554 หรือ เกิดปี พ.ศ. 2555 (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) ****** รับสมัคร วันที่ 7 มีนาคม – 11 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านแม่ จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเด็ก จำนวน 2 ฉบับ (กรณีที่เด็กทำบัตรประชาชนแล้ว)
7. หนังสือรับรองเด็กกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3 (ตัวจริง)
8. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เล่มสีชมพู) จำนวน 2 ฉบับ (สำเนาหน้าการฉีดวัคซีนของเด็ก)

 

กลับหน้าหลักโรงเรียนบ้านชะอวด

******

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 31 มกราคม 2561 14.31 น. เปิดอ่าน: 1168 ครั้ง ไอพี:: 202.29.178.149 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างและพนักงานบริการ (แม่บ้าน) [29 ตุลาคม 2562 16.13 น.] [อ่าน 124 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนบ้านชะอวด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง และพนักงานบริก [28 ตุลาคม 2562 13.05 น.] [อ่าน 127 ครั้ง]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน [26 ตุลาคม 2562 17.47 น.] [อ่าน 52 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารแก่นักเรียน [25 ตุลาคม 2562 16.06 น.] [อ่าน 125 ครั้ง]
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนและพนักงานบริการ (แม่บ้าน) [25 ตุลาคม 2562 15.23 น.] [อ่าน 220 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]