การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)
โรงเรียนนากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนนากระแซงศึกษา  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  รับการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2) จากหน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  นโยบายนำเสนอเพื่อติดตามการขับเคลื่อน  14 นโยบาย ได้แก่

 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 3. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
 4. การพัฒนาครูทั้งระบบ
 5. การประกันคุณภาพทางการศึกษา
 6. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
 7. โรงเรียนสุจริต
 8. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 9. การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
 10. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ
 11. การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 12. การเลือกใช้อินเทอร์เน็ต
 13. การกำจัดขยะและสิ่งแวดล้อม
 14. การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 10.48 น. เปิดอ่าน: 378 ครั้ง ไอพี:: 203.159.138.185 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ [30 มิถุนายน 2564 11.22 น.] [อ่าน 39 ครั้ง]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนนากระแซงศึกษา [30 มิถุนายน 2564 11.16 น.] [อ่าน 32 ครั้ง]
การนำเสนอการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน [30 มิถุนายน 2564 11.08 น.] [อ่าน 29 ครั้ง]
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากร [10 มิถุนายน 2564 10.21 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ [08 มิถุนายน 2564 12.08 น.] [อ่าน 44 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]