โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561

   วันที่  15  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก  ประจำปี  2561  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและสืบทอดศิลปะการละเล่นพื้นบ้านให้กับคนรุ่นต่อไปได้มีศิลปะการละเล่นพื้นบ้านได้เห็นศิลปะอันงดงามและคงไว้           เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนยุคต่อไปด้วย (วิชยุตม์ : ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น. เปิดอ่าน: 284 ครั้ง ไอพี:: 1.0.182.130 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี [06 มีนาคม 2561 08.30 น.] [อ่าน 200 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [06 มีนาคม 2561 08.26 น.] [อ่าน 150 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น.] [อ่าน 284 ครั้ง]
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [15 กุมภาพันธ์ 2561 13.12 น.] [อ่าน 168 ครั้ง]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ [29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น.] [อ่าน 171 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]