โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี

   เมื่อวันที่  27 - 28  กุมภาพันธ์  2561  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา  ได้กำหนดการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี  ประจำปีการศึกษา  2560  ขึ้น  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา  ตำบลหนองไม้แดง    อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ลูกเสือ - เนตรนารี  ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมร่วมกัน  เพื่อเป็นการฝึกให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  และเพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคม (วิชยุตม์ : ภาพ/ข่าว)

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 06 มีนาคม 2561 08.30 น. เปิดอ่าน: 199 ครั้ง ไอพี:: 125.27.78.119 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี [06 มีนาคม 2561 08.30 น.] [อ่าน 199 ครั้ง]
ศึกษาดูงาน [06 มีนาคม 2561 08.26 น.] [อ่าน 150 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านภาคตะวันออก ประจำปี 2561 [16 กุมภาพันธ์ 2561 09.34 น.] [อ่าน 284 ครั้ง]
ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [15 กุมภาพันธ์ 2561 13.12 น.] [อ่าน 168 ครั้ง]
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ [29 พฤศจิกายน 2560 06.50 น.] [อ่าน 171 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]