มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ดังนี้ 

*******************

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ***** ได้ 85.25 คะแนน เหรียญทอง อันดับที่ 11
1. เด็กหญิงอัยรินทร์ พูลตะโหนด
2. เด็กหญิงเหมรินทร์ เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงกัญญณัฐ สวาท
4. เด็กหญิงปอลวรรณ ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงอัยเรศ พูลตะโหนด
6. เด็กหญิงนารีรัตน์ รักแก้ว
7. เด็กหญิงรัชฎาภา พรหมเคลื่อน
8. เด็กหญิงเมธินี กัณหาอุดม
9. เด็กหญิงนภัสกร เหมือนแก้ว
10. เด็กหญิงรวิภาส มูสิกะ

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. คุณครูนิธินาถ ยังชู
2. คุณครูบวรนันท์ ชมเชย
3. คุณครูส่องแสง คัมภิรานนท์

**************************

ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ***** ได้ 76 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4
1.เด็กชายนพกร วุ่นน้อย
2. เด็กชายวรปรัชญ์ วรานุชิต

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. คุณครูรัชนก บุญทองแก้ว
2. คุณครูโสรยา ศรีสุขใส

****************************

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้ 50.44 คะแนน เข้าร่วม
1. เด็กหญิงกรกนก เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงพัชรดา สุขนิตย์
3. เด็กหญิงวริษฐิตา แซ่ซู้

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. คุณครูสุรินทร์ เกื้อสังข์
2. คุณครูสุภาพร ขำตรี

************************

วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 ได้ 58.23 คะแนน เข้าร่วม
1. เด็กชายพริสร ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายอภิเดช จันทร์นก

ครูผู้ฝึกซ้อม
1. คุณครูศิรินันท์ พงษ์ขยัน
2. คุณครูกัลยรัตน์ จิตต์สำรวย

*************************************


ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook โรงเรียนบ้านชะอวด

กลับหน้าหลักโรงเรียนบ้านชะอวด

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 07 มีนาคม 2561 13.26 น. เปิดอ่าน: 185 ครั้ง ไอพี:: 202.143.184.58 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มาตรการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน [26 มีนาคม 2563 10.46 น.] [อ่าน 15 ครั้ง]
มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 33 ทุน [26 พฤศจิกายน 2562 10.46 น.] [อ่าน 42 ครั้ง]
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย IQA [07 พฤศจิกายน 2562 09.55 น.] [อ่าน 58 ครั้ง]
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย [04 พฤศจิกายน 2562 14.01 น.] [อ่าน 66 ครั้ง]
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 [04 พฤศจิกายน 2562 13.47 น.] [อ่าน 63 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]