โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

การแข่งขันกีฬาสีภายใน"วังมนเกมส์"
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน"วังมนเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังมนวิทยาคาร

      โรงเรียนวังมนวิทยาคารได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "วังมนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา ส่งเสริมความสามัคคีของหมู่คณะและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  โดยมีนายสมโภช ภูหมั่นเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิด  ร่วมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "วังมนเกมส์"ในครั้งนี้ 

       

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2561 18.37 น. เปิดอ่าน: 109 ครั้ง ไอพี:: 1.47.13.26 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 10.49 น.] [อ่าน 166 ครั้ง]
โรงเรียนวังมนวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูข [28 มีนาคม 2561 16.33 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [23 มีนาคม 2561 15.37 น.] [อ่าน 170 ครั้ง]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังมนวิทยาคาร [21 มีนาคม 2561 14.20 น.] [อ่าน 178 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวงัว ประจำปี 2561 [14 มีนาคม 2561 14.59 น.] [อ่าน 152 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]