โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือนิรัญญา ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561

โรงเรียนวังมนวิทยาคาร นำโดยนายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560  ณ ค่ายลูกเสือนิรัญญา ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ซื่งมีกิจกรรมเดินทางไกล พิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและมีกิจกรรมเข้าฐานผจญภัยและกิจกรรมรอบกองไฟโดยมีนายเกียรติศักดิ์  หอมพิกุล เป็นประธานพิธีกิจกรรมรอบกองไฟ

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 12 มีนาคม 2561 12.31 น. เปิดอ่าน: 147 ครั้ง ไอพี:: 134.236.246.170 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 10.49 น.] [อ่าน 166 ครั้ง]
โรงเรียนวังมนวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูข [28 มีนาคม 2561 16.33 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [23 มีนาคม 2561 15.37 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังมนวิทยาคาร [21 มีนาคม 2561 14.20 น.] [อ่าน 176 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวงัว ประจำปี 2561 [14 มีนาคม 2561 14.59 น.] [อ่าน 152 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]