โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

โรงเรียนวังมนวิทยาคารออกแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3
โรงเรียนวังมนวิทยาคารออกแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3

โรงเรียนวังมนวิทยาคารได้จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อนักเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ จำนวน 6 โรงเรียน  ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์

2. โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม

3. โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา

4. โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม

5. โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา

6. โรงเรียนคำไฮวิทยา

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 

เพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ซึ่งโรงเรียนวังมนวิทยาคารเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านเน้นการดูแลและให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลายๆด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561 12.08 น. เปิดอ่าน: 114 ครั้ง ไอพี:: 134.236.246.170 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 10.49 น.] [อ่าน 166 ครั้ง]
โรงเรียนวังมนวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูข [28 มีนาคม 2561 16.33 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [23 มีนาคม 2561 15.37 น.] [อ่าน 169 ครั้ง]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังมนวิทยาคาร [21 มีนาคม 2561 14.20 น.] [อ่าน 176 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวงัว ประจำปี 2561 [14 มีนาคม 2561 14.59 น.] [อ่าน 152 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]