โรงเรียนวังมนวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2560
่โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวังมนวิทยาคารได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศุึกษาปีที 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ในวันศุกร์ ที่  2  มีนาคม  2561   โดยมี นายเด่นจิตธีระพันธ์  จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคารเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน  13  คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  10  คน  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ให้แนวทางในการวางตนเพื่อก้าวสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนให้แนวทางการพัฒนาตนเองหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป จากนั้นได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษา เมื่อเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 14 มีนาคม 2561 14.01 น. เปิดอ่าน: 115 ครั้ง ไอพี:: 134.236.246.170 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โรงเรียนวังมนวิทยาคารจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 [28 พฤษภาคม 2561 10.49 น.] [อ่าน 166 ครั้ง]
โรงเรียนวังมนวิทยาคารรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมูข [28 มีนาคม 2561 16.33 น.] [อ่าน 144 ครั้ง]
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา [23 มีนาคม 2561 15.37 น.] [อ่าน 170 ครั้ง]
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวังมนวิทยาคาร [21 มีนาคม 2561 14.20 น.] [อ่าน 178 ครั้ง]
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหัวงัว ประจำปี 2561 [14 มีนาคม 2561 14.59 น.] [อ่าน 152 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]