โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลหล่ายงาว
การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา ตำบลหล่ายงาว ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง

การเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล 
ลูกเสือ ยุวกาชาด ศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตำบลหล่ายงาว 
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
ขอบคุณท่านผอ.กมลศักดิ์ ภูชมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 
ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดกิจกรรม
ขอบคุณคณะครูศูนย์เครือข่ายการศึกษา
ตำบลหล่ายงาว คณะวิทยากร ทุกๆท่าน
ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน
ได้เป็นอย่างดี

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2561 10.45 น. เปิดอ่าน: 52 ครั้ง ไอพี:: 223.204.31.121 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านทุ่งคำ [14 กรกฎาคม 2562 13.47 น.] [อ่าน 30 ครั้ง]
การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งคำ [27 มีนาคม 2562 11.03 น.] [อ่าน 34 ครั้ง]
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีและยุวกาชาดของศูนย์เครือข่ายหล่ายงาว [27 มีนาคม 2562 10.54 น.] [อ่าน 27 ครั้ง]
กิจกรรมวันมาฆบูชา [21 กุมภาพันธ์ 2562 13.43 น.] [อ่าน 21 ครั้ง]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 [21 กุมภาพันธ์ 2562 13.39 น.] [อ่าน 15 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]