ผลสำเร็จการใช้การศึกษาทางไกล" DLTV"กับการทดสอบวัดผลระดับชาติ(O-NET)๒๕๖๐
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)ปีการศึกษา2560เป็นที่น่าภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)ปีการศึกษา2560 ผลการทดสอบโรงเรียนผ่านค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ และทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้มีการนำค่าเฉลี่ยของโรงเรียนมาจัดอันดับ จากโรงเรียนในเขตพื้น 135 โรงเรียน ผลปรากฎว่าโรงเรียนบ้านดอนมหาวัน ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลเวียงเชียงของ ได้อันดับที่ 1 ของศูนย์ เป็นอันดับ 2 ของอำเภอเชียงของ และเป็นอันดับที่ 5 ของเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ซึ่งเป็นผลจากการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV )อย่างเต็มรูปแบบแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่สอนไม่ตรงกับวิชาเอกที่จบมา นอกจากนี้ผลการทดสอบชั้นอื่นๆ เช่น RT ป.1 , NT ป.3 ,LASS ป.2,ป.4,ป.5 ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระการเรียรู้ ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยโรงเรียน สรุปผล/ผ่าน/ไม่ผ่าน
ภาษาไทย 46.58 56.47 ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่า ผ่าน
คณิตศาสตร์ 37.12 46.25 ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่า ผ่าน
วิทยาศาสตร์ 39.12 44.25 ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่า ผ่าน
ภาษาอังกฤษ 36.34 56.88 ค่าเฉลี่ยโรงเรียนสูงกว่า ผ่าน

 

 

 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 เมษายน 2561 13.14 น. เปิดอ่าน: 152 ครั้ง ไอพี:: 118.174.122.85 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
มูลนิธิ ตชด.เยี่ยม ร.ร.ตชด.แห่งแรก [17 มกราคม 2563 13.43 น.] [อ่าน 10 ครั้ง]
เรื่องดีๆที่อยากบอก [27 ธันวาคม 2562 12.53 น.] [อ่าน 13 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/62 [26 ธันวาคม 2562 13.54 น.] [อ่าน 25 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว [03 พฤศจิกายน 2561 12.02 น.] [อ่าน 91 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลกรปฏิบัติงานธุรการโรงเ [31 ตุลาคม 2561 10.23 น.] [อ่าน 70 ครั้ง]
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]